Najnowszy

Nieodpłatne szkolenia dla organizacji niedochodowych

Działasz jako wolontariusz? Od dziś możesz ubiegać się o szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak ani złotówki.Cho

Czytaj więcej...

Dotacje z funduszy UE na szkolenia

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Spis projektów, które dostaną pomoc publiczną w przyszłym kwartale:

Unowocześnienie procesów B2B w zakresie dystrybucji materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dzięki wdrożeniu modelu B2B z użyciem platformy Software-as-a-Service.

Zintegowana automatyzacja procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych Centrum Medycznego MediCenter z partnerami biznesowymi poprzez wdrozenie elektronicznego procesu typu B2B

Budowa e-usługi Mediforte - narzędzia umożliwiającego zautomatyzowany proces tworzenia i przekazywania informacji z zakresu marketingu farmaceutycznego w przestrzeni on-line, w pełni kompleksowego z elementami e-learningowymi.

Budowa i wdrożeniu rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B usprawniającego, poprzez automatyzację, współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół Infinity Media Sp. z o.o.

Kompletne opracowanie społeczeństwa informacyjnego, wzrost konkurencyjności poprzez zaimplementowanie od a do Z portalu partnerskiego do realizacji modeli B2B w firmie Dial Tone Sp. z o.o.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na Wdrożenie modelu mocowań szyb PARALEL LINE do ciężkiego szkła o dużych wymiarach - ułożenie szkła równoległe (dwa rodzaje klipsa ozdobnego)

Dostosowanie procesu IT PPH Unicell Poland Sp. z o.o. w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami telekomunikacyjnymi Partnerów

Infolia - opracowanie w pełni kompleksowego modelu szkoleniowego oraz narzędzi wspomagających tworzenie i sprzedaż info-produktów dla niezależnych ekspertów. |Kompleksowe połączenie BCC Sp z o.o. oraz wybranych partnerów w celu optymalizacji procesów biznesowych po przez stworzenie nowego procesu integrującego NewOffice

Integracja systemów ITch w ramach platformy B2B spółki DABKOMP Sp. z o.o i Partnerów Biznesowych na rzecz wzrostu konkurencyjności podmiotów.

Jobmatch.pl - Scoringowa platforma rekrutacyjna nowej generacji dla polskiego sektora Małych i Średnich Firm, realizująca wizję rozwoju spółki Benhauer jako dostawcy organicznie wytwarzanych systemów i aplikacji Internetowych.

Nowoczesna architektura oprogramowania, zintegrowana z automatycznym systemem testowania, zapewniająca zwiększony poziom bezpieczeństwa, zaimplementowana do modułowego procesu infuzji leków i płynów.

Opracowanie i budowa wielowariantowej, bezzałogowej platformy latającej - ZENIT klasy MALE, z przeznaczeniem do wykorzystania do zadań rozpoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań morskich.

Stworzenie i wdrożenie kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.

Opracowanie receptur i technologii wytwarzania oraz zaimplementowanie od a do Z do sprzedaży nowych serii dermokosmetyków do cery wrażliwej oraz oliwek do pielęgnacji i masażu ciała.

Pogłębienie partnerstwa oraz wzmocnienie konkurencyjności kooperujących podmiotów poprzez zaimplementowanie od a do Z nowoczesnego modelu informatyczno telekomunikacyjnego w pełni kompleksowego z systemami współpracujących przedsiębiorstw.

Postdirectly.com - innowacyjna platforma udostępniające szeroką gamę wyspecjalizowanych narzędzi ułatwiających tworzenie, redagowanie i dystrybucję treści marketingowych.

Rozpoczęcie przez firmę Mestengo realizacji procesu obsługi prowizyjnej, aktualnego modelu analizy jakości witryny i procesu bezpieczeństwa w oparciu o rozwiązanie elektroniczne typu B2B

Zaprojektowanie e-usługi HACCP - Online umożliwiającej odbycie szkoleń oraz tworzenie interaktywnej dokumentacji zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności.

Wdrożenie e-usługi MY BRANDS - platformy consultingowej i dynamicznej bazy wiedzy, zapewniającej przedsiębiorcom spersonalizowane wsparcie na etapie projektowania systemu lojalnościowego.

Opracowanie innowacyjnej platformy kojarzenia ofert sprzedażny i kupna nieruchomości, z użyciem algorytmów opartych o mechanizmy prawdopodobieństw warunkowych sztucznej inteligencji.

Opracowanie internetowego serwisu przetwarzania informacji i generowania raportów związanych z rynkiem nieruchomości wyposażonego w narzędzia diagnostyczne i publikacyjne.

Wdrożenie internetowej platformy umożliwiającej udostępnianie, rezerwację czasu antenowego oraz zarządzanie treścią prezentowaną na wyświetlaczach cyfrowych.

Stworzenie pierwszej na polskim rynku e-usługi wspierającej prawidłowe odżywianie umożliwiającej pozbycie się nadwagi lub otyłości i utrzymywanie prawidłowej wagi, przez zrównoważony dobór pokarmów oraz stosowanie dobrych nawyków żywieniowych.|Wdrożenie serwisu internetowego www.alekiedy.pl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami.

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie e-usług dla diabetyków i ich najbliższego otoczenia w postaci e-dzienniczka samokontroli, e-kalkulatora, e-akademii i e-informatora diabetyka.

Projekt i prototyp innowacyjnej e-platformy umożliwiającej lokalizację właścicieli smartphonów poprzez technologię IPS oraz wspierającej działalność marketingowo-sprzedażową.

Formalne zgłoszenie ochrony autorskiejw kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku Sposób otrzymywnia farmakologicznej stabilnej formy zliofilizowanych aktywnych preparatów oczyszczonych bakteriofagów opracowanego  w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przez E. Zuziak, A. Gamiana, A. Górskiego, T. Lipińskiego

Uzyskanie ochrony wzorów przemysłowych dla dwóch modeli grzejników oraz grzałki jako element konkurencyjności spółki Terma Technologie Sp. z o.o. na rynku wspólnotowym.

Zaimplementowanie od podstaw aplikacji B2B optymalizującej współpracę z zleceniodawcami i dostawcami w zakresie organizacji realizacji projektów event marketing oraz ambient marketing.

Wdrożenie elektronicznego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami obsługi klientów i partnerów biznesowych firmy Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp.J

Zaimplementowanie od podstaw innowacyjnego procesu B2B w celu automatyzacji modeli biznesowych w zakresie działalności sprzedażowej w branży profesjonalnych kosmetyków

Wdrożenie nowoczesnego procesu OmniFleet w celu koordynacji i automatyzacji procesów w zakresie kompleksowej obsługi likwidacji szkód samochodowych oraz zarządzania flotą pojazdów.|Wdrożenie mobilnego procesu klasy B2B do zdalnego zarządzania procesami możliwość wykonania szybkiego i bezpiecznego transferu pieniądza z telefonu komórkowego / karty płatniczej nadawcy na telefon komórkowy / kartę płatniczą odbiorcy.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B integrującego procesy biznesowe Zakładu Opieki Zdrowotnej Multimed s.c. Tadeusz Jucyk, Karol Jucyk oraz jej Partnerów.

Wdrożenie platformy komunikacji biznesowej B2B w FinUp Księgowość SP. z o.o. do zarządzania i automatyzacji modeli świadczenia kompleksowych usług dla sektora MSP

Wdrożenie procesu B2B do raportowania ruchu telekomunikacyjnego w e-Telko Sp. z o.o. w celu automatyzacji modeli biznesowych z dostawcami i odbiorcami ruchu telekomunikacyjnego

Zaimplementowanie od podstaw modelu B2B realizującego kluczowe procesy biznesowe w zakresie automatyzacji obsługi zleceń, delegowania zadań, rozliczania oraz zarządzania firmą i jej zasobami.

Wdrożenie procesu umożliwiającego elektroniczną wymianę danych w formacie EDI pomiędzy firmą ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy, a jej partnerami

Zaimplementowanie od podstaw w pełni kompleksowego modelu zarządzania klasy B2B, dedykowanego dla dostawców usług telekomunikacyjnych w celu optymalizacji kluczowych procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Syrion a jej kluczowymi partnerami biznesowymi

Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku: Realizowana przy pomocy komputera metoda na tworzenie struktur bazodanowych bez konieczności znajomości funkcjonowania relacyjnego systemu bazodanowego”

Wykonanie wortalu informacyjno - promocyjnego: Podkarpackie Zagłębie Turystyczne obejmującego bazę danych, komentarze, newsletter, funkcjonalną wyszukiwarkę.

Zgłoszenie do międzynarodowej ochrony prawnejwynalazku dotyczącego masy formierskiej lub rdzeniowej wiązanej biodegradowalnym spoiwem polimerowymTagi: